O mně

Vždycky jsem chtěl vědět, jak věci fungují

Nejprv jsem vystudoval na Fakultě informačních technologií a poté i na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Už tenkrát jsem si začal uvědomovat, jak silně jsme ovlivněni technologiemi jako jsou mobily nebo sociální sítě. A zároveň jsem viděl, že málo kdo si to doopravdy uvědomuje.
Začal jsem se zajímat o to, jaké poznatky v tomto ohledu přináší věda a začal jsem se pokoušet tyto poznatky přenášet do praxe. Zároveň zafungovala moje vrozená lenost, takže výsledná řešení vždycky musela být co nejjednodušší a zabrat co nejméně času.

info@smutka.cz
Kladu maximální důraz na praktičnost.

Mým cílem není, abyste zásadně měnili svůj život. Místo toho se soustředím na to, abyste efektivně využívali své přirozené vzorce chování a vytvořili si co nejvíce podporující prostředí. Tento přístup umožňuje dosáhnout významných změn s minimem vynaložené energie.